Navigeren

Onze dienstenwijzer

Wie zijn wij?

Samenwerking met tussenpersonen en verzekeraars

CDS Diensten is een verzekeringsbedrijf dat voor meerdere, onafhankelijke assurantietussenpersonen en hun verzekerden werkzaam is. CDS Diensten is onderdeel van CDS Verzekeringen, een zelfstandig volmachtbedrijf dat namens een aantal verzekeringsmaatschappijen risico’s accepteert, administreert en schades afhandelt.

CDS biedt tussenpersoon diverse diensten aan op het gebied van administratie en automatisering. Tussenpersonen zijn vaak veel tijd kwijt aan allerlei administratieve rompslomp, waardoor zij minder tijd over hebben voor (persoonlijk) contact met hun relaties. De missie van CDS Diensten is het ontzorgen van onze tussenpersonen. Door tussenpersonen deze ondersteuning te bieden kunnen zij zich volledig richten op waar het uiteindelijk om draait: relatiebeheer en het adviseren van u als verzekeringnemer. En dat komt de kwaliteit van de dienstverlening natuurlijk ten goede!

Met onze tussenpersonen heeft CDS Diensten geen productieverplichtingen afgesproken. Zowel CDS Diensten, uw tussenpersoon als het advies dat u ontvangt zijn volledig onafhankelijk en u heeft volledige keuzevrijheid.

CDS Diensten doet tegelijkertijd ook zaken met een aantal verzekeringsmaatschappijen. De met ons samenwerkende tussenpersonen kunnen gebruikmaken van dit netwerk. Wij zijn, samen met uw tussenpersoon, in staat om verzekeringen van verschillende  verzekeringsmaatschappijen in één verzekeringspakket aan te bieden. Dit biedt uiteraard een aantal voordelen, zoals korting op de premie en altijd de beste verzekeringsoplossing in één pakket. CDS Diensten heeft geen enkele verplichting om zaken te doen met bepaalde verzekeraars.

BedrijfsgegevensBezoekadres

Correspondentieadres


Telefoon
Internet
E-mailadres

KvK-nummer
CDS Diensten B.V.

Oosteinde 15
3842 DR Harderwijk
Postbus 486
3840 AL Harderwijk

0341 - 74 54 20
www.cdsdiensten.nl
info@cdsdiensten.nl

01115370

Vergunning AFM

CDS Diensten valt onder het toezicht op Nederlandse financiële dienstverleners van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Wij hebben een AFM vergunning om te adviseren en te bemiddelen in schade- en levensverzekeringen. Tevens mogen wij optreden als (onder)gevolmachtigd agent van schade- en levensverzekeraars. CDS Diensten staat bij de AFM onder vergunningsnummer 12002984 geregistreerd.

Privacy

CDS Diensten gaat zorgvuldig om met de privacy van haar relaties. De door u of uw tussenpersoon verstrekte gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor deze aan ons zijn verschaft. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de gedragscode van het Verbond van Verzekeraars. CDS Diensten is bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aangesloten onder het meldingsnummer 1278081.

Klachten

CDS Diensten is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Ons KiFiD inschrijfnummer is 300.000754.
Hebt u een klacht? Raadpleeg dan onze klachtenregeling voor verdere informatie over het indienen van uw klacht.