Navigeren

Klanttevredenheid

Klanttevredenheid na schade

Regelmatig vragen wij onze verzekerden om onze dienstverlening rondom het afhandelen van schades te beoordelen. Uw feedback houdt ons scherp en helpt ons onze dienstverlening voortdurend te blijven verbeteren. Hebt u onlangs een schade gehad die door CDS Diensten werd afgehandeld? Dan ontvangt u mogelijk een uitnodiging om deel te nemen aan ons klanttevredenheidonderzoek en een korte vragenlijst in te vullen. Deelname aan ons klanttevredenheidonderzoek is geheel anoniem.

De klanttevredenheidsmeter hiernaast geeft de beoordeling van onze verzekerden weer. Wij bedanken de respondenten voor hun deelname!