Navigeren

Klachtenregeling CDS Diensten

Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarom werken wij er voortdurend aan uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Toch kan het voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over (de dienstverlening van) CDS Diensten. Op deze pagina leest u waar u met een klacht terecht kunt.

Heeft u een klacht? Bespreek de klacht dan eerst met uw tussenpersoon.


Uw tussenpersoon is altijd uw eerste aanspreekpunt, ook wanneer u een klacht heeft over onze dienstverlening of over een bij ons afgesloten verzekeringsproduct. Uw tussenpersoon is veelal in staat om samen met u tot een passende oplossing te komen. Neem contact op met uw tussenpersoon om uw klacht te bespreken, mogelijk is één telefoontje voldoende om de klacht op te lossen.
Komt u er met uw tussenpersoon niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de directie van CDS Diensten.

Uw schriftelijk klacht (voorzien van uw volledige contactgegevens, uw schade- of polisnummer en de datum van het indienen van uw klacht), kunt u mailen naar directie@cdsverzekeringen.nl of per post versturen naar onderstaand adres. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen inhoudelijk op uw klacht te reageren.
Indien u samen met de directie van CDS Diensten niet tot een oplossing komt, kunt u uw klacht aan het KiFiD voorleggen.

CDS Diensten is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.000754. Op www.kifid.nl leest u meer over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD. Tevens heeft u de mogelijkheid om zich met uw klacht te wenden tot de burgerlijke rechter.
CDS Diensten B.V.
t.a.v. de Directie
Postbus 486
3840 AL Harderwijk
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoonnummer: 070-333 8 999
Website: www.kifid.nl