Navigeren

Disclaimer & Privacy statement

Disclaimer

De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Wij doen ons best om deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden. Wij houden ons aanbevolen voor uw commentaar. U kunt uw commentaar mailen naar: info@cdsdiensten.nl. Met uw hulp werken wij dan graag aan verbetering van onze website. Omdat de teksten op deze website puur informatief bedoeld zijn, kunnen er aan de website van CDS Diensten geen rechten ontleend worden.

Privacy statement

Wanneer u een verzekering en/of een financiële dienst bij/via CDS Diensten aanvraagt, vragen wij u om uw persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u bijvoorbeeld per e-mail, telefonisch of via uw adviseur aan ons. Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De door u of uw tussenpersoon verstrekte gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor deze aan ons zijn verschaft. Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. CDS Diensten is aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1278081.