Navigeren

Contact

Contactgegevens CDS Diensten

 • Oosteinde 15
  3842 DR Harderwijk
 • Postbus 306
  3840 AH Harderwijk
 • 0341 - 745 420 (algemeen / acceptatie)
 • 0341 - 745 421 (schadebehandeling)
 • info@cdsdiensten.nl

  KvK-nummer: 01115370

Wij zijn maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur.

De heerMevrouw


Uw tussenpersoon:

Contactgegevens:


Onderwerp van uw bericht:

Bijlage toevoegen:

Contactgegevens van uw adviseur

Contact opnemen:

Adresgegevens
Postbus 57
7270 AB Borculo
Telefoon
0545-271515
E-mail en website
info@lagendijkadvies.nl
www.lagendijkadvies.nl

Contact opnemen:

Postadres
Postbus 306
3840 AH Harderwijk
Algemeen/acceptatie
0341-745420
info@cdsdiensten.nl
Schadebehandeling
0341-745421
schadebehandeling@cdsdiensten.nl
www.cdsdiensten.nl

Contact opnemen:

Adresgegevens
Havikskruid 15
3892 AA Zeewolde
Telefoon
036 – 5234977
E-mail en website
info@henfmakelaardij.nl
www.henfmakelaardij.nl

Contact opnemen:

Adresgegevens
Postbus 5
3740 AA Baarn
Telefoon
0900–1234653
E-mail en website
info@inter-golf.nl
www.golfverzekering.nl

Contact opnemen:

Adresgegevens
Simon Stevinstraat 5
4004 JV Tiel
Telefoon
0344–627446
E-mail en website
info@skconsultingtiel.nl
www.skconsultingtiel.nl

Vergunning AFM

CDS Diensten valt onder het toezicht op Nederlandse financiële dienstverleners van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Wij hebben een AFM vergunning om te adviseren en te bemiddelen in schade- en levensverzekeringen. Tevens mogen wij optreden als (onder)gevolmachtigd agent van schade- en levensverzekeraars. CDS Diensten staat bij de AFM onder vergunningsnummer 12002984 geregistreerd.

Privacy

CDS Diensten gaat zorgvuldig om met de privacy van haar relaties. De door u of uw tussenpersoon verstrekte gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor deze aan ons zijn verschaft. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de gedragscode van het Verbond van Verzekeraars. CDS Diensten is bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aangesloten onder het meldingsnummer 1278081.

Klachten

CDS Diensten is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Ons KiFiD inschrijfnummer is 300.000754.
Hebt u een klacht? Raadpleeg dan onze klachtenregeling voor verdere informatie over het indienen van uw klacht.